คำถาม: หากป้ายทะเบียนหายไป สามารถย้ายทะเบียนปลายทางได้หรือไม่?

คำตอบ: หากป้ายทะเบียนหายไป สามารถย้ายทะเบียนปลายทางได้ โดยต้องเขียนใบคำขอและนำเอกสารประกอบการยื่นที่สำนักงานขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนรถยนต์ของท่าน แล้วนำไปยื่นที่สำนักงานขนส่งท้องถิ่นของท่านในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ของท่าน โดยอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วยก็ได้ การย้ายทะเบียนปลายทางอาจใช้เวลาสักพักในการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับกระบวนการของสำนักงานขนส่งในพื้นที่นั้นๆ