คำถาม: ศูนย์หรืออู่ดีกว่ากันในเรื่องการต่อประกันรถยนต์?

คำตอบ: การต่อประกันรถยนต์ระหว่างซ่อมรถยนต์ที่ศูนย์และอู่นั้นมีข้อดีและข้อเสียของแต่ละทาง การต่อประกันรถยนต์กับศูนย์จะมั่นใจได้ว่างานซ่อมถูกต้องตามมาตรฐานของโรงงานและใช้ชิ้นส่วนต้นแบบ แต่อย่างไรก็ตาม ราคาซ่อมที่ศูนย์จะมีราคาแพงกว่าอู่ ในขณะที่การต่อประกันรถยนต์กับอู่จะมีราคาถูกกว่าและสามารถต่อระยะเวลาได้นานกว่าศูนย์ แต่อาจไม่มั่นใจได้ว่างานซ่อมถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ ดังนั้นควรตระหนักถึงความเหมาะสมของแต่ละทางก่อนตัดสินใจต่อประกันรถยนต์ระหว่างซ่อมที่ศูนย์หรืออู่ รถเก่าเกิน6-7 ปี มักจะไม่มีประกัน ซ่อมศูนย์ ต้องลองเช็กกับตัวแทนประกันอีกครั้งหนึ่ง

คำค้น : ต่อประกันรถยนต์, ซ่อมรถยนต์, ศูนย์ซ่อมรถยนต์, อู่ซ่อมรถยนต์, ราคาซ่อมรถยนต์, มาตรฐานการซ่อมรถยนต์