คำถาม: สาเหตุที่เข็มไมล์ขึ้นจนเลยมาตรวัดความเร็วไปอยู่ต่ำกว่าเลขศูนย์ คืออะไร?

คำตอบ: สาเหตุที่เข็มไมล์ขึ้นจนเลยมาตรวัดความเร็วไปอยู่ต่ำกว่าเลขศูนย์ เป็นไปได้หลายสาเหตุ เช่น อาจเกิดจากการชำรุดของเครื่องวัดความเร็วหรือการตั้งค่าไม่ถูกต้อง หรืออาจเกิดจากการขับรถที่ช้ากว่าความเร็วที่เครื่องวัดแสดง โดยเฉพาะเมื่อเครื่องวัดความเร็วมีการปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไปแล้ว ในกรณีเช่นนี้จะต้องนำเครื่องวัดความเร็วไปตรวจเช็คและปรับแต่งให้ถูกต้อง ก่อนนำมาใช้งานอีกครั้ง

คำค้น : เครื่องวัดความเร็ว, การปรับแต่ง, ตรวจเช็ค, ความเร็ว, ขับรถ