คำถาม: เพราะอะไรถึงทำให้การคืนภาษีปีนี้นานขึ้น?

คำตอบ: สาเหตุที่ทำให้การคืนภาษีปีนี้นานขึ้นอาจเป็นเพราะมีปัญหาหรือความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูลภาษีของผู้ชำระภาษี หรืออาจเป็นเพราะมีจำนวนผู้ชำระภาษีมากขึ้นในปีนี้ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานขึ้นในการตรวจสอบและคืนเงินภาษีให้กับผู้ชำระภาษีทุกคนในเวลาเดียวกัน

คำค้น : การคืนภาษี, ภาษี, การตรวจสอบภาษี, ผู้ชำระภาษี