คำถาม: เมื่อตอนจะนอนแล้วรู้สึกเหมือนปวดฉี่ตลอดเวลาและไม่สามารถนอนหลับได้เป็นเพราะสาเหตุอะไร?

คำตอบ: คุณอาจมีภาวะความวิตกกังวลหรือความเครียดที่สูงขึ้นในช่วงก่อนนอนหรืออาจเป็นเพราะการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาแฟหรือน้ำชาที่มีสารบางอย่างที่ส่งผลต่อการหลับของคุณได้เช่นกัน อีกทั้งยังมีสาเหตุทางร่างกายอื่นๆ เช่น โรคนอนหลับ, โรคเบาหวาน, โรคไทรอยด์ ฯลฯ ดังนั้น หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาต่อไป

คำค้น : ความวิตกกังวล, ความเครียด, นอนหลับ, กาแฟ, น้ำชา, โรคนอนหลับ, โรคเบาหวาน, โรคไทรอยด์, การวินิจฉัย, การรักษา