คำถาม: วัฒนธรรมญี่ปุ่นมีประเพณีพิธีอะไรบ้างที่น่าสนใจ?

คำตอบ: วัฒนธรรมญี่ปุ่นมีประเพณีพิธีมากมายที่น่าสนใจ เช่น พิธีชงชา ชุดกิโมโน และอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวญี่ปุ่นในอดีตและปัจจุบัน

คำค้น : วัฒนธรรมญี่ปุ่น, ประเพณี, พิธีชงชา, กิโมโน