คำถาม: ธุรกิจอะไรที่ยั่งยืนสุด ๆ และสามารถข้ามยุค ข้ามสมัยไปสู่อนาคตได้บ้างในปัจจุบัน?

คำตอบ: ธุรกิจที่ยั่งยืนสุด ๆ และสามารถข้ามยุค ข้ามสมัยไปสู่อนาคตได้ในปัจจุบัน มีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ เช่น การค้าสินค้าผ่านเว็บไซต์, บริการอาหารออนไลน์, การให้บริการด้านการเงินและการลงทุนออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธุรกิจด้านเทคโนโลยี เช่น ธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์, การพัฒนาเกม, การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ ทำให้เป็นธุรกิจที่สามารถข้ามยุคไปสู่อนาคตได้