คำถาม: ถ้าไม่มีโต๊ะอ่านหนังสือ คุณจะใช้วิธีอื่นใดในการอ่านหนังสือบ้างครับ?

คำตอบ: หากไม่มีโต๊ะอ่านหนังสือ ผมจะใช้หมอนหรือผ้าห่มวางอยู่บนพื้นแล้วนั่งหรือนอนอยู่เพื่ออ่านหนังสือครับ

คำค้น : หมอน, ผ้าห่ม, อ่านหนังสือ