คำถาม: ถ้ารูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องในโทรศัพท์หายไป จะต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: หากรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องในโทรศัพท์หายไป สามารถทำได้โดยการลองค้นหาในโฟลเดอร์ของโทรศัพท์ หากไม่พบ ลองตรวจสอบในบริการเก็บไฟล์ออนไลน์ของโทรศัพท์หรือใช้แอปพลิเคชั่นช่วยค้นหาไฟล์ที่หายไปได้เช่นกัน

คำค้น : ค้นหารูปภาพ, โฟลเดอร์, เก็บไฟล์ออนไลน์, แอปพลิเคชั่น, ค้นหาไฟล์