คำถาม: เหตุใดประเทศไทยหน้าหนาวน้อยลง?

คำตอบ: ประเทศไทยหน้าหนาวน้อยลงเพราะมีภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ทำให้อากาศหนาวในปริมาณน้อยลง อีกทั้งยังมีผลจากภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ด้วย ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำและอากาศหนาวลดลงในประเทศไทย

คำค้น : ประเทศไทย, หน้าหนาว, ภูมิอากาศ, โลกร้อน, น้ำ, อากาศ