คำถาม: เมื่อซื้อบ้านจากการประมูลกับกรมบังคับคดีแล้วไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ต้องดำเนินการอย่างไร?

คำตอบ: หากซื้อบ้านจากการประมูลกับกรมบังคับคดีแล้วไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ สิ่งแรกที่ต้องทำคือติดต่อผู้ขายหรือกรมบังคับคดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางด้านนั้น สามารถขอความช่วยเหลือจากทนายความหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาและวิธีการดำเนินการต่อไปได้ว่าต้องทำอย่างไรให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกฎหมายของประเทศไทย

คำค้น : ประมูลบ้าน, กรมบังคับคดี, โอนกรรมสิทธิ์, ทนายความ, กฎหมาย