คำถาม: ทำไมคนเก่งหลายคนไม่ยอมรับความไม่รู้ของตนเอง แต่ชอบเถียงกับผู้อื่น?

คำตอบ: สิ่งที่ทำให้คนเก่งไม่ยอมรับความไม่รู้ของตนเองอาจเป็นเพราะการยอมรับความไม่รู้จะทำให้เห็นว่ามีความสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง แต่บางครั้งอาจจะขาดความมั่นใจในตนเองหรือกลัวว่าจะถูกตัดสินใจว่าเก่งไม่มากพอ อีกทั้งการชอบเถียงกับผู้อื่นอาจเกิดจากความอ่อนแอในการรับความเห็นของผู้อื่นและต้องการแสดงความสามารถของตนเองให้เห็นว่าเก่งกว่าผู้อื่น ดังนั้น เพื่อให้เป็นผู้เก่งที่ดีควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความไม่รู้ของตนเองเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปอย่างต่อเนื่อง

คำค้น : รับฟัง, ความคิดเห็น, พัฒนาตนเอง, การเรียนรู้, ความไม่รู้, ผู้เก่ง, การแสดงความสามารถ, เถียงกับผู้อื่น