คำถาม: เหตุใดพนักงานที่อายุน้อยๆ มักลาป่วยบ่อยกว่าพี่ๆที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการคะ?

คำตอบ: พนักงานที่มีอายุน้อยๆ มักลาป่วยบ่อยกว่าพี่ๆที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ เป็นได้หลายสาเหตุ เช่น พนักงานที่มีอายุน้อยๆ มักมีระบบภูมิคุ้มกันที่ยังไม่สมบูรณ์มากพอ และมักมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นกินอาหารไม่เพียงพอหรือนอนไม่หลับพอดี ซึ่งอาจทำให้พนักงานเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ พนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่าอาจมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากกว่าและมีสุขภาพที่ดีกว่าพนักงานที่มีอายุน้อยๆ

คำค้น : ระบบภูมิคุ้มกัน, สุขภาพ, ประสบการณ์, พฤติกรรม, อายุน้อย, ลาป่วยบ่อย