คำถาม: วิธีแก้ปัญหากลิ่นสุนัขข้างบ้านรบกวนคืออะไร?

คำตอบ: เราสามารถแก้ปัญหากลิ่นสุนัขข้างบ้านรบกวนได้โดยการใช้วิธีต่อไปนี้ใช้สเปรย์กำจัดกลิ่นทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านเป็นประจำใช้กล่องทิ้งขยะหมาแยกเฉพาะ พูดคุยกับเจ้าของสุนัขเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ปัญหา กลิ่นและความสะอาด

คำค้น : กลิ่นสุนัข, แก้ปัญหา, สเปรย์กำจัดกลิ่น, ทิ้งขยะหมา, พื้นที่รอบบ้าน, เจ้าของสุนัข, ความร่วมมือ