คำถาม: งานออนไลน์มีโอกาสโกงหรือไม่?

คำตอบ: มีโอกาสโกงได้ เนื่องจากในโลกออนไลน์มีผู้ไม่หวังดีที่อาจใช้วิธีการโกงเพื่อหลอกลวงผู้ใช้งาน เพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังและรีบเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อขายและการทำงานออนไลน์เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อน

คำค้น : งานออนไลน์, โกง, ป้องกัน, การซื้อขาย, การทำงานออนไลน์