คำถาม: เราจะทนกับคนที่มีนิสัยเดิมๆได้นานแค่ไหน?

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าสามารถทนได้นานแค่ไหน บางคนอาจจะทนได้นานมากๆ แต่บางคนก็อาจทนไม่ไหวและต้องการเปลี่ยนแปลงหรือหาวิธีแก้ไขให้ดีขึ้นได้เร็วๆ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับว่านิสัยของคนนั้นๆ มีความหนาแน่นแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะทนต่อหรือไม่ทนต่อนิสัยเดิมๆของคนนั้นๆ

คำค้น : ทน, นิสัย, เปลี่ยนแปลง, การตัดสินใจ