คำถาม: เพราะอะไรราคาสินค้ากับค่าเช่าไม่สมดุลกัน?

คำตอบ: สาเหตุที่ราคาสินค้ากับค่าเช่าไม่สมดุลกันอาจเป็นเพราะความต้องการของตลาดที่ไม่เท่ากัน ราคาสินค้าจะถูกกำหนดโดยการคำนวณต้นทุนและกำไรที่ต้องการได้รับ ในขณะที่ค่าเช่าจะถูกกำหนดโดยตลาดอสังหาฯที่ต้องการรับเช่า จึงทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างราคาสินค้าและค่าเช่าได้

คำค้น : ราคาสินค้า, ค่าเช่า, ตลาดอสังหาฯ, ต้นทุน, กำไร