คำถาม: วิธีการเลี้ยงกระต่ายให้ดีคืออะไร?

คำตอบ: เมื่อเลี้ยงกระต่ายควรมีการเลือกเลือกอาหารที่เหมาะสม ให้อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ผักกาดหอม และให้อาหารสดอย่างพอเหมาะ นอกจากนี้ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ให้มีพื้นที่กว้างขวางสำหรับกระต่ายเดินเล่น และมีที่ซ่อนหรือหลบซ่อนอาจจะเป็นกล่องไม้หรือหลังคาที่คุ้มครองได้ดี นอกจากนี้ก็ต้องมีการดูแลสุขภาพ โดยพยายามทำความสะอาดให้บ่อยๆ และเช็คสุขภาพของกระต่ายเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบว่ามีอาการป่วยหรือไม่ และดูแลด้วยความรักและความห่วงใยอย่างแท้จริง จึงจะทำให้กระต่ายมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในการเลี้ยงกันได้อย่างดีที่สุด

คำค้น : เลี้ยงกระต่าย, อาหารกระต่าย, พื้นที่กว้างขวาง, ที่ซ่อนหรือหลบซ่อน, ดูแลสุขภาพกระต่าย, ความรัก, ความห่วงใย