คำถาม: PM2.5 มีมากในภาคเหนือเพราะอะไรครับ?

คำตอบ: สาเหตุหลักที่ทำให้ PM2.5 มีมากในภาคเหนือของประเทศไทยเป็นเพราะการเผาไหม้ของป่า การเผาไหม้ของนาข้าว และการใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ที่มีการดันออกมา ซึ่งทำให้ฝุ่นละออง PM2.5 สะสมอยู่ในอากาศและก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพในประชากรในพื้นที่เหนือได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษเป็นสิ่งสำคัญในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในภาคเหนือของประเทศไทย

คำค้น : PM2.5, ภาคเหนือ, เผาไหม้, ฝุ่นละออง, สุขภาพ, มลพิษ, การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม