คำถาม: ทำไมแม่ถึงห้ามเราทำบางอย่างตอนเด็กแต่แม่ทำหมดเลย?

คำตอบ: อาจเป็นเพราะว่าบางอย่างที่แม่ต้องการให้เราทำอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องการความรู้สึกสมบูรณ์แบบหรือเต็มใจจึงได้ทำเอาไว้ทั้งหมดแล้ว หรืออาจจะเป็นเรื่องที่แม่ไม่อยากให้เราเจอกับอันตรายหรือความเสียหาย จึงต้องห้ามเราทำในตอนที่ยังเป็นเด็กๆ ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในเรื่องนั้นๆ แต่เมื่อเราโตขึ้นแล้วก็อาจจะทำได้ตามต้องการของเราเองได้แล้ว แม้ว่าแม่จะยังคงไม่เห็นด้วยกับการทำบางอย่างนั้นๆ

คำค้น : การเลี้ยงลูก, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การป้องกันอันตราย, การเติบโต