คำถาม: เมื่อติดตั้งเสาราวบันได เหล็กกล่องขนาด 2×2 นิ้ว แผ่นเพลตต้องยึดกับพื้นด้วยขนาดเท่าไหร่ครับ?

คำตอบ: เพื่อให้แผ่นเพลตยึดกับพื้นได้อย่างมั่นคง ควรเลือกใช้ขนาดของแผ่นเพลตใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 4×4 นิ้วครับ

คำค้น : เสาราวบันได, เหล็กกล่อง, แผ่นเพลต, ขนาด, ยึด, พื้น