คำถาม: ทำไมการจำตารางธาตุถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีประโยชน์อย่างไร

คำตอบ: การจำตารางธาตุมีประโยชน์สำหรับการศึกษาและการวิจัยในด้านเคมีและฟิสิกส์ เพราะมันช่วยให้เราสามารถรู้คุณสมบัติของธาตุแต่ละชนิดได้ เช่น สี สัญลักษณ์ เลขอะตอม น้ำหนักมวล เป็นต้น และยังช่วยให้เราสามารถคำนวณปริมาณสารที่เกิดขึ้นได้จากการสังเคราะห์ธาตุด้วย เช่น จำนวนโมล หรือน้ำหนักมวลของสารผลลัพธ์ที่ได้ เป็นต้น

คำค้น : จำตารางธาตุ, คุณสมบัติของธาตุ, การวิจัยธาตุ, สารที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ธาตุ, น้ำหนักมวลของสาร, จำนวนโมล, เคมี, ฟิสิกส์