สรุปเนื้อหา เป็นข้อ ๆ หนังสือ goals by brian tracy

หนังสือ “Goals” ของ Brian Tracy เป็นหนังสือที่ช่วยเสริมสร้างและวางแผนเป้าหมายในชีวิตของเรา หนังสือนี้เป็นการแนะนำเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการตั้งเป้าหมายที่ตั้งไว้ในชีวิตทั้งส่วนตัวและการงานของเรา

นี่คือสรุปเนื้อหาเป็นข้อๆ ในหนังสือ “Goals”:

  1. ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย: การตั้งเป้าหมายช่วยให้เรามีแนวทางและการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน เป้าหมายช่วยเรามอบแนวทางในการตัดสินใจและกระตุ้นความกระตือรือร้นในการกระทำ
  2. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นในการทำงาน การกำหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจนจะช่วยให้เรามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามแผนการทำงาน
  3. ขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย: หนังสือเสนอขั้นตอนที่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย เริ่มต้นจากการระบุเป้าหมายที่ต้องการ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดเวลาที่เหมาะสม การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เรามีการกระจายพลังงานและทรัพยากรให้เหมาะสม
  4. การตรวจสอบและปรับปรุงเป้าหมาย: เป้าหมายอาจต้องปรับเปลี่ยนในระหว่างการดำเนินงาน เราควรทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายของเราเพื่อให้เป็นไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  5. วิธีการเอาชนะอุปสรรคในการตั้งเป้าหมาย: บางครั้งเราอาจพบว่าเป้าหมายที่ตั้งอาจเจออุปสรรคหรืออุปัทว์ต่างๆ หนังสือนี้แนะนำเคล็ดลับและกลยุทธ์ในการเอาชนะอุปสรรคและอุปัทว์เหล่านี้
  6. การควบคุมเวลา: การจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในการตั้งเป้าหมาย หนังสือนี้ชี้แนะให้ใช้เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการเวลาเพื่อให้สามารถสร้างเวลาที่เพียงพอสำหรับกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จ
  7. การสร้างและบูรณาการกลยุทธ์: หนังสืออธิบายถึงวิธีการสร้างและบูรณาการกลยุทธ์ในการตั้งเป้าหมาย เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เรามีวิธีการเข้าถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
  8. การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ: เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราต้องมีสภาวะจิตใจที่พร้อม หนังสือชี้แนะให้เราใช้เทคนิคที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจิตใจที่มีความพร้อมในการทำงาน
  9. การตัดสินใจและการกระทำ: เพื่อให้เป้าหมายเป็นความจริง เราต้องตัดสินใจและกระทำอย่างมั่นใจ หนังสืออธิบายถึงกระบวนการในการตัดสินใจและการกระทำที่สามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  10. การสร้างสมดุลในชีวิต: หนังสือนี้เน้นความสำคัญของการสร้างสมดุลในทุกด้านของชีวิต เพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของเรา

หนังสือ “Goals” ของ Brian Tracy เป็นหนังสือที่ให้แนวทางและกลยุทธ์ในการตั้งเป้าหมายและบรรลุความสำเร็จในชีวิต หนังสือนี้ช่วยให้ผู้อ่านสร้างแผนการกระทำและตัดสินใจอย่างมั่นใจ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกๆ ด้านของชีวิต

คำค้นหา : การตั้งเป้าหมาย, การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน, ขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย, การตรวจสอบและปรับปรุงเป้าหมาย, วิธีการเอาชนะอุปสรรคในการตั้งเป้าหมาย, การควบคุมเวลา, การสร้างและบูรณาการกลยุทธ์, การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ, การตัดสินใจและการกระทำ, การสร้างสมดุลในชีวิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *