คำถาม: เด็กจบ ม.ปลาย ทำไมถึงเลือกเรียน มหาวิทยาลัยปิด (จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ฯลฯ) ก่อนจะเลือก ม.ราชภัฏ?

คำตอบ: สาเหตุที่เด็กจบ ม.ปลาย ถึงเลือกเรียน มหาวิทยาลัยปิด (จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ฯลฯ) ก่อนจะเลือก ม.ราชภัฏ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้มีชื่อเสียงและมีคุณภาพการศึกษาที่ดีกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างมาก และเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ในสาขาวิชาที่ตนเองต้องการศึกษา

คำค้น : มหาวิทยาลัย, การศึกษา, ชื่อเสียง, คุณภาพ, โอกาสในการเรียนรู้, ประสบการณ์การเรียนรู้, การพัฒนาตนเอง, สาขาวิชา