คำถาม: เพราะอะไรทวีปแอฟริกาไม่ได้เจาะบาดาลเพื่อให้คนชาวเผ่าใช้น้ำใต้ดิน?

คำตอบ: สาเหตุหลักๆ คือความยากลำบากในการเจาะบาดาลในทวีปแอฟริกา เนื่องจากพื้นที่ในทวีปนี้มีหินปะการังและดินทรายมาก ทำให้การเจาะนั้นมีความยากลำบากและเสี่ยงต่อการเจอปัญหาต่างๆ เช่น การเจอน้ำที่มีความเค็มสูง เป็นต้น นอกจากนี้ การเจาะบาดาลนั้นยังต้องใช้ทรัพยากรและเงินลงทุนมากเป็นอันดับแรก ซึ่งกว่าจะมีน้ำใต้ดินสำหรับใช้งานจริงๆ ก็ต้องใช้เวลานานและต้องใช้ความพยายามในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับที่ต้องการในทวีปแอฟริกา

คำค้น : เจาะบาดาล, น้ำใต้ดิน, ทวีปแอฟริกา, หินปะการัง, ดินทราย, ทรัพยากร, เงินลงทุน, วิจัย, เทคโนโลยี