คำถาม: การออกกำลังกายแบบไม่ออกแรงมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ?

คำตอบ: การออกกำลังกายแบบไม่ออกแรงมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและปรับปรุงระบบหายใจ ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและเสียดทางการเคลื่อนไหว และช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจิตใจด้วย

คำค้น : การออกกำลังกาย, ประโยชน์การออกกำลังกาย, เสริมสร้างกล้ามเนื้อ, ระบบหายใจ, ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ, เสียดทางการเคลื่อนไหว, ลดความเครียด, สุขภาพจิตใจ