คำถาม: การตอกเสาเข็มรอบบ้านที่ทรุดราคานี้ถือว่าแพงไหมครับ?

คำตอบ: การตอกเสาเข็มรอบบ้านที่ทรุดเป็นเรื่องที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของบ้านและผู้อยู่อาศัย ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของเสาเข็มที่จะต้องใช้ ระยะทางระหว่างเสาเข็ม และจำนวนเสาเข็มที่ต้องติดตั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อเสาเข็ม แต่ราคาอาจเพิ่มขึ้นหากต้องใช้วัสดุที่มีราคาสูงหรือมีการปรับปรุงคุณภาพเสาเข็มเพิ่มเติม ดังนั้นการตอกเสาเข็มรอบบ้านที่ทรุดจึงไม่ถือว่าแพงถ้าเทียบกับความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับในการรักษาความปลอดภัยของบ้านและผู้อยู่อาศัยครับ”