คำถาม: มีคนเคยขออะไรแปลก ๆ จากบริษัทแล้วได้ไหม?

คำตอบ: อาจจะมีคนที่ขออะไรแปลก ๆ จากบริษัทได้ แต่เป็นเรื่องของบริษัทว่าจะให้หรือไม่ให้ โดยส่วนใหญ่บริษัทจะพิจารณาจากเหตุผลและสาเหตุว่าเหตุผลนั้นสอดคล้องกับการทำงานหรือไม่ สำหรับอะไรที่แปลก ๆ ก็อาจจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรณีโดยเฉพาะ

คำค้น : ของแปลก ๆ จากบริษัท, ขอของฝากจากบริษัท, การขอของแปลก ๆ จากบริษัท, การขอของฝากในงาน, ของฝากในงาน, การของฝาก, ของฝาก, ของแถมในงาน, ของแถมจากบริษัท