คำถาม: มีสายพันธุ์ของแมวกี่สายพันธุ์?

คำตอบ: มีสายพันธุ์ของแมวมากกว่า 100 สายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ แมวโซมาลี, แมวเปอร์เซีย, แมวไทย, และแมวอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดไว้ในกลุ่มใด ๆ ได้เป็นตัวอย่าง

คำค้น : แมว, สายพันธุ์แมว, แมวโซมาลี, แมวเปอร์เซีย, แมวไทย, สายพันธุ์แมวอื่นๆ

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.