คำถาม: หากมีคนอื่นเข้ามาใช้บัญชี Facebook เราได้ยังไง?

คำตอบ: เราสามารถป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าถึงบัญชี Facebook ของเราได้โดยการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอและไม่ให้ใครเห็นหรือค้นหาบัญชีเราจากที่อื่นที่ไม่ใช่ Facebook อีกทั้งให้เปิดใช้งานการยืนยันเข้าสู่ระบบสองชั้นและตรวจสอบการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้งด้วยว่าเป็นตัวเราหรือไม่ ในกรณีที่บัญชี Facebook เราถูกแฮกหรือถูกใช้โดยคนอื่นแล้ว เราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ Facebook เพื่อขอความช่วยเหลือและศึกษาวิธีการกู้คืนบัญชีได้ในหน้าช่วยเหลือของ Facebook ด้วยตนเองโดยตรง

คำค้น : ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ใน Facebook, การป้องกันการเข้าถึงบัญชี, การรักษาความปลอดภัยบัญชี Facebook