คำถาม: ชีวิตคนอเมริกันมีสิ่งใดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่ต้องเผชิญกับกดดันเยอะแยะบ้างไหมคะ?

คำตอบ: ชีวิตคนอเมริกันมีการดำเนินชีวิตที่ต้องเผชิญกับกดดันเยอะแยะในหลายด้านคะ อาทิเช่น การทำงานที่ต้องทำงานเต็มเวลาเพื่อรอดชีวิต การผ่อนผันในการจ่ายค่าใช้จ่ายที่สูงอย่างราคาของอาหาร ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันในการเข้ามหาวิทยาลัยและการหางานที่ดี ซึ่งต้องพิจารณาความสามารถและความสามารถของตนเอง อีกทั้งยังต้องเผชิญกับกฎหมายที่จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนอเมริกันด้วยค่ะ

คำค้น : ชีวิตคนอเมริกัน, การทำงาน, ค่าใช้จ่าย, อาหาร, เช่าบ้าน, ค่าเดินทาง, สุขภาพ, การแข่งขัน, มหาวิทยาลัย, งาน, กฎหมาย