คำถาม: สะพานขึงระนาบเดี่ยวที่มีความยาวสูงสุดในโลกตั้งอยู่ที่ไหน?

คำตอบ: สะพานขึงระนาบเดี่ยวที่มีความยาวสูงสุดในโลกตั้งอยู่ที่จีน ชื่อสะพานฮั่วเถาว์ ยาวถึง 102.4 กิโลเมตร

คำค้น : สะพานฮั่วเถาว์, จีน, ความยาวสูงสุดในโลก

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.