คำถาม: การประเมินบ้านก่อนกู้ควรจะคำนึงถึงสภาพของบ้านเหมือนกับการอยู่อาศัยจริงหรือไม่?

คำตอบ: ใช่ครับ การประเมินบ้านก่อนกู้ควรคำนึงถึงสภาพของบ้านเหมือนกับการอยู่อาศัยจริง เนื่องจากการประเมินนั้นจะมีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ และการชำระหนี้ของผู้กู้ในอนาคต ดังนั้นการประเมินบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้กู้ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งก่อนที่จะยื่นคำขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน

คำค้น : การประเมินบ้าน, การอนุมัติสินเชื่อ, การกู้เงิน, สถาบันการเงิน, การชำระหนี้