คำถาม: ESG นอกจากใช้เพื่อวิเคราะห์แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกหรือไม่?

คำตอบ: ใช่ นอกจาก ESG นั้นใช้สำหรับวิเคราะห์การลงทุนแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนโดยรวม

คำค้น : ESG, วิเคราะห์การลงทุน, การบริหารจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม, ภาพลักษณ์, ผู้ลงทุน