สรุปหนังสือ Getting Things Done by David Allen

สรุปหนังสือ Getting Things Done

ผู้แต่ง : David Allen

“Getting Things Done” เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยเดวิด แอลเลน ซึ่งเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเวลาและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้สร้างกรอบการจัดการส่วนตัวที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถวางแผนการทำงานและการจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ระบบที่ช่วยจัดการงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลำดับความสำคัญ การจัดเตรียมและการเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน และการวางแผนระยะยาว หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การจัดการเวลา และการวางแผนการทำงานในชีวิตประจำวัน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเวลาและการทำงาน

ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดการจัดการเวลาและการทำงานที่เป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ระบบที่ช่วยจัดการงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลำดับความสำคัญ การจัดเตรียมและการเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน และการวางแผนระยะยาว เพื่อช่วยให้ผู้อ่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หนังสือเล่มนี้ช่วยเสริมสร้างทักษะการจัดการเวลาและการทำงานในผู้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเวลาและการทำงาน

“Getting Things Done” เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดย David Allen ซึ่งเป็นหนังสือที่มีความเกี่ยวกับการจัดการเวลาและการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยสรุป 10 ข้อสำคัญในหนังสือ “Getting Things Done” ได้แก่

การจัดการเวลา : การจัดการเวลาให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผน : การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เรามีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเข้าใจความสำคัญของงาน
การเขียนบันทึก : การเขียนบันทึกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราจดจำข้อมูลและงานที่ต้องทำได้อย่างดี
การจัดเก็บข้อมูล : การจัดเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
การจัดระบบ : การจัดระบบเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบ : การตรวจสอบเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามั่นใจว่าเราทำงานได้อย่างถูกต้องและเรียบร้อย
การเลือกสิ่งที่สำคัญ : การเลือกสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราสามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดความสำคัญ : การกำหนดความสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีการจัดลำดับงานให้ถูกต้องและเหมาะสม
การใช้เทคโนโลยี : การใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างสมดุลในชีวิต : การสร้างสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีการจัดการเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คำค้นหา : การจัดการเวลา, การทำงาน, Getting Things Done, การวางแผนการทำงาน, ระบบการจัดการงาน, การจัดการส่วนตัว, การวางแผนระยะยาว