แนะนำ หนังสือ 100 เล่ม ที่ควรอ่าน

เรียนผู้อ่านทุกท่านที่กำลังมองหาหนังสือเพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ ในบทความนี้ เราจะแนะนำหนังสือ 100 เล่มที่ควรอ่าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าสูงสุด และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้อีกด้วย

หนังสือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และช่วยในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก และในปัจจุบันนี้ เรามีหนังสือมากมายให้เลือกอ่าน ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่เสียเวลาในการค้นหาหนังสือที่มีคุณภาพสูง ขอแนะนำหนังสือ 100 เล่มที่เหมาะกับทุกๆคน

สามารถคลิกที่ลิงค์ เพื่อเข้าไปอ่านสรุป แต่ละเล่มได้เลย

    1. สรุป The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey
    2. สรุป Good to Great by Jim Collins
    3. สรุป The Lean Startup by Eric Ries
    4. สรุป The Innovator’s Dilemma by Clayton M. Christensen
    5. สรุป How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie
    6. สรุป Think and Grow Rich by Napoleon Hill
    7. สรุป The E-Myth Revisited by Michael E. Gerber
    8. สรุป Getting Things Done by David Allen
    9. สรุป The 4-Hour Work Week by Timothy Ferriss
    10. สรุป The Power of Positive Thinking by Norman Vincent Peale
    11. สรุป The One Minute Manager by Kenneth Blanchard and Spencer Johnson
    12. สรุป The Art of Possibility by Rosamund Stone Zander and Benjamin Zander
    13. สรุป The Hard Thing About Hard Things by Ben Horowitz
    14. สรุป Start with Why by Simon Sinek
    15. สรุป The 80/20 Principle by Richard Koch
    16. สรุป The Alchemist by Paulo Coelho
    17. สรุป The Richest Man in Babylon by George S. Clason
    18. สรุป Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki
    19. สรุป The Millionaire Next Door by Thomas J. Stanley and William D. Danko
    20. สรุป The Personal MBA by Josh Kaufman
    21. สรุป The Magic of Thinking Big by David J. Schwartz
    22. สรุป Influence: The Psychology of Persuasion by Robert B. Cialdini
    23. สรุป The Psychology of Selling by Brian Tracy
    24. สรุป The New One Minute Manager by Ken Blanchard and Spencer Johnson
    25. สรุป Execution: The Discipline of Getting Things Done by Larry Bossidy and Ram Charan
    26. สรุป The 5 AM Club by Robin Sharma
    27. สรุป The Power of Now by Eckhart Tolle
    28. สรุป The Effective Executive by Peter F. Drucker
    29. สรุป The Compound Effect by Darren Hardy
    30. สรุป The 10X Rule by Grant Cardone
    31. สรุป Awaken the Giant Within by Tony Robbins
    32. สรุป The Science of Getting Rich by Wallace D. Wattles
    33. สรุป Zero to One by Peter Thiel and Blake Masters
    34. สรุป Shoe Dog by Phil Knight
    35. สรุป Delivering Happiness by Tony Hsieh
    36. สรุป The Innovator’s Solution by Clayton M. Christensen and Michael E. Raynor
    37. สรุป The Lean Entrepreneur by Brant Cooper and Patrick Vlaskovits
    38. สรุป Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less by Greg McKeown
    39. สรุป The Power of Full Engagement by Jim Loehr and Tony Schwartz
    40. สรุป The Lean Product Playbook by Dan Olsen
    41. สรุป The 4 Disciplines of Execution by Chris McChesney, Sean Covey, and Jim Huling
    42. สรุป The Goal: A Process of Ongoing Improvement by Eliyahu M. Goldratt
    43. สรุป Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World by Cal Newport
    44. สรุป Grit: The Power of Passion and Perseverance by Angela Duckworth
    45. สรุป Mindset: The New Psychology of Success by Carol S. Dweck
    46. สรุป The Startup Owner’s Manual by Steve Blank and Bob Dorf
    47. สรุป Principles: Life and Work by Ray Dalio
    48. สรุป Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days by Jake Knapp, John Zeratsky, and Braden Kowitz
    49. สรุป How Google Works by Eric Schmidt and Jonathan Rosenberg
    50. สรุป The Innovator’s Mindset: Empower Learning, Unleash Talent, and Lead a Culture of Creativity by George Couros
    51. สรุป Scaling Up by Verne Harnish
    52. สรุป Blue Ocean Strategy by W. Chan Kim and Ren
    53. สรุป The Lean Product Playbook by Dan Olsen
    54. สรุป The Lean Brand by Jeremiah Gardner
    55. สรุป The Outsiders by William N. Thorndike
    56. สรุป The Design of Everyday Things by Don Norman
    57. สรุป The Business Model Canvas by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur
    58. สรุป The Innovator’s DNA by Clayton M. Christensen, Hal Gregersen, and Jeff Dyer
    59. สรุป The Lean Supply Chain by Robert Martichenko
    60. สรุป The Phoenix Project by Gene Kim, Kevin Behr, and George Spafford
    61. สรุป The First 90 Days by Michael D. Watkins
    62. สรุป The Hard Things About Sales by David J.P. Fisher
    63. สรุป The Hard Thing About Marketing by Srinivas Rao
    64. สรุป The Four Steps to the Epiphany by Steve Blank
    65. สรุป The Lean Startup by Eric Ries
    66. สรุป The 5 Dysfunctions of a Team by Patrick Lencioni
    67. สรุป The Culture Code by Daniel Coyle
    68. สรุป The Art of Agile Development by James Shore and Shane Warden
    69. สรุป Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time by Jeff Sutherland and J.J. Sutherland
    70. สรุป The Toyota Way by Jeffrey K. Liker
    71. สรุป The Phoenix Project by Gene Kim, Kevin Behr, and George Spafford
    72. สรุป Business Model Generation by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur
    73. สรุป Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration by Ed Catmull and Amy Wallace
    74. สรุป Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die by Chip Heath and Dan Heath
    75. สรุป The Lean Enterprise: How to Make Continuous Innovation and Improvement the Norm by Humble, Molesky, and O’Reilly
    76. สรุป The Innovator’s Method by Nathan Furr and Jeff Dyer
    77. สรุป Rework by Jason Fried and David Heinemeier Hansson
    78. สรุป The Lean CEO by Jacob A. Frieberg
    79. สรุป The Entrepreneurial Mindset by Rita Gunther McGrath and Ian C. MacMillan
    80. สรุป The Lean Machine: How Harley-Davidson Drove Top-Line Growth and Profitability with Revolutionary Lean Product Development by Dantar Oosterwal
    81. สรุป The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth by Clayton M. Christensen and Michael E. Raynor
    82. สรุป The Toyota Production System by Taiichi Ohno
    83. สรุป The Lean Product Playbook by Dan Olsen
    84. สรุป The Innovator’s Hypothesis: How Cheap Experiments Are Worth More than Good Ideas by Michael Schrage
    85. สรุป The Startup Playbook: Secrets of the Fastest-Growing Startups from Their Founding Entrepreneurs by David S. Kidder
    86. สรุป The Innovator’s Mindset: Empower Learning, Unleash Talent, and Lead a Culture of Creativity by George Couros
    87. สรุป The Lean Architecture: For Agile Software Development by James O. Coplien and Gertrud Bjørnvig
    88. สรุป The Innovator’s Manifesto by Michael Raynor
    89. สรุป The Lean Startup by Eric Ries
    90. สรุป The Lean Entrepreneur: How to Create a Successful Business with Minimal Capital by Brant Cooper and Patrick Vlaskovits
    91. สรุป The Lean Six Sigma Pocket Toolbook: A Quick Reference Guide to Nearly 100 Tools for Improving Quality and Speed by Michael George, David Rowlands, and Mark Price
    92. สรุป The Lean Office: Collected Practices and Cases by Productivity Press
    93. สรุป The Lean Product Development Guidebook by Ron Mascit
    94. สรุป The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses by Eric Ries
    95. สรุป The Lean Mindset: Ask the Right Questions by Mary Poppendieck and Tom Poppendieck
    96. สรุป The Startup Owner’s Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company by Steve Blank and Bob Dorf
    97. สรุป The Lean Startup Playbook: Build Products That Create Value, Grow Revenue, and Boost Your Bottom Line by Dan Olsen
    98. สรุป The Lean Product Playbook: How to Innovate with Minimum Viable Products and Rapid Customer Feedback by Dan Olsen
    99. สรุป The Lean Entrepreneur: How to Develop Products Faster, Improve Your Business, and Build a Lean Startup by Brant Cooper and Patrick Vlaskovits
    100. สรุป The Lean Brand: Creating Dynamic Brands to Generate Conversion and Revenue by Jeremiah Gardner.