คำถาม: ถ้าต้องการปลูกต้นไม้ แต่แม่บอกว่าไม่มีสาระ จะทำอย่างไรดีครับ?

คำตอบ: การปลูกต้นไม้นั้นไม่ได้เพียงแค่เพื่อการใช้งานหรือการเจริญเติบโตของต้นไม้เท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเพิ่มความสดชื่นและอากาศบริสุทธิ์ให้กับบริเวณที่มีการปลูกต้นไม้ด้วย นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้ยังช่วยลดการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ด้วย ดังนั้นการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะมีสาระหรือไม่ก็ยังเป็นการทำให้โลกดีขึ้นอย่างมาก คุณสามารถพูดคุยและชักชวนแม่ให้เห็นว่าการปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับการอนุรักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมได้ครับ

คำค้น : การปลูกต้นไม้, สิ่งแวดล้อม, อนุรักษ์, บริเวณ, อากาศบริสุทธิ์, ความสดชื่น, การสูญเสียดินและน้ำ, โลกดีขึ้น