คำถาม: เราจะเชื่อเขาไหมว่าเขาฝันเห็นผีจริงหรือไม่?

คำตอบ: ไม่สามารถตอบได้ว่าเขาได้ฝันเห็นผีจริงหรือไม่เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลของเขา บางคนอาจเชื่อว่าเขาฝันเห็นผีจริง แต่บางคนก็อาจไม่เชื่อในเรื่องนี้เลย ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเชื่อของแต่ละบุคคลว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเขาฝันเห็นผีจริงหรือไม่

คำค้น : เชื่อ, ฝัน, ผี, ความเชื่อ, บุคคล, ของตัวเอง