คำถาม: แม่น้ำโขงขุ่นทั้งปีหรือไม่?

คำตอบ: แม่น้ำโขงไม่ขุ่นทั้งปีครับ ฤดูฝนจะทำให้แม่น้ำขุ่นขึ้น แต่ฤดูแล้งแม่น้ำจะใสสะอาดมากขึ้น

คำค้น : แม่น้ำโขง, ขุ่น, ฤดูฝน, ฤดูแล้ง, ใสสะอาด