คำถาม: หน้าจอแท้กับหน้าจอปลอมแตกต่างกันอย่างไร?

คำตอบ: หน้าจอแท้และหน้าจอปลอมแตกต่างกันโดยทั่วไปจะเป็นในเรื่องของคุณภาพภาพและความละเอียดของภาพ หน้าจอแท้มักจะมีความละเอียดสูงกว่าหน้าจอปลอม และมีสีสันที่สมจริงมากขึ้น ส่วนหน้าจอปลอมจะมีความละเอียดต่ำกว่า และมักจะมีความคมชัดของภาพที่ไม่เท่ากับหน้าจอแท้ ปกติ ของเทียบหรือของปลอม จะมีสีซีดกว่าของจริง

คำค้น : หน้าจอแท้, หน้าจอปลอม, คุณภาพภาพ, ความละเอียด, สีสัน, ความคมชัด