คำถาม: ถ้าต้องการเก็บข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัมลงในท่อซีเมนต์ขนาด กxย 1 เมตร จำเป็นต้องใช้ท่อกี่อัน?

คำตอบ: ขนาดของท่อซีเมนต์ควรจะคำนึงถึงปริมาณข้าวเปลือกที่ต้องการเก็บเกี่ยวกันด้วย เมื่อทราบว่าท่อซีเมนต์ขนาด กxย 1 เมตรสามารถรับปริมาณข้าวเปลือกได้ประมาณ 780 กิโลกรัมต่อท่อ ดังนั้นจึงต้องใช้ท่อจำนวนประมาณ 2 ท่อเพื่อเก็บข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัมให้ได้สบายๆ โดยมีพื้นที่ว่างประมาณ 240 กิโลกรัมเหลืออยู่ในท่ออีกหน่วย

คำค้น : ท่อซีเมนต์, ข้าวเปลือก, กิโลกรัม, ขนาด, ปริมาณ