คำถาม: มีโอกาสที่คนไทยจะเป็น “นักบินอวกาศ” เมื่อไหร่?

คำตอบ: ขณะนี้ยังไม่มีโครงการหรือแผนการที่ชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยเป็นนักบินอวกาศอย่างเป็นทางการ แต่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศได้เสมอ โดยมีสถาบันต่างๆ ที่เน้นการฝึกอบรมในด้านนี้ เช่น สถาบันการบินและอวกาศแห่งชาติ ฯลฯ

การเป็นนักบินอวกาศเป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคโนโลยีและการวิจัยที่ล้ำหน้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังอวกาศ ขณะนี้ ไทยยังไม่มีแผนการสร้างดาวเทียมหรือยานอวกาศเพื่อการวิจัยหรือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ดังนั้น การเป็นนักบินอวกาศเป็นเรื่องที่ยังมีความไกล้เคียงในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากไทยมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านนี้อย่างต่อเนื่อง อาจจะมีโอกาสที่คนไทยจะเป็นนักบินอวกาศได้ในอนาคตของเรา ดังนั้นเราต้องรอดูและติดตามการพัฒนาด้านนี้อย่างใกล้ชิด

 

คำค้นหา : โครงการนักบินอวกาศ, การบินและอวกาศ, สถาบันการบินและอวกาศ, ฝึกอบรมนักบินอวกาศ