คำถาม: Beacon คืออะไร

คำตอบ : Beacon คือ เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณไร้สายด้วย Bluetooth ซึ่งมักใช้ในการติดตามตำแหน่งและส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดย Beacon จะทำงานโดยการส่งสัญญาณที่ต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ในระยะทางที่ใกล้เคียงกัน โดยอุปกรณ์ที่รับสัญญาณจะต้องมีแอปพลิเคชันที่รองรับการรับสัญญาณ Beacon

โดยเมื่อ Beacon ส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์อื่นๆ แอปพลิเคชันนั้นจะรับสัญญาณและเรียกใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เช่น การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ Beacon ติดตั้งไว้ หรือการแจ้งเตือนผู้ใช้งานในกรณีที่อุปกรณ์เข้าสู่ระยะทางของ Beacon นั้นๆ โดยในการใช้งาน Beacon นั้น จำเป็นต้องมีการติดตั้ง Beacon ลงบนอุปกรณ์ส่งสัญญาณและมีแอปพลิเคชันที่รองรับการรับสัญญาณ Beacon บนอุปกรณ์ที่รับสัญญาณด้วย