คำถาม: ทำไมฝุ่น PM 2.5 มักแรงขึ้นในช่วงหน้าหนาวของไทยทุกปี?

คำตอบ: ฝุ่น PM 2.5 มักแรงขึ้นในช่วงหน้าหนาวของไทยเพราะปัจจัยหลายประการ เช่น การเผาไหม้ของที่ดินและพืชของชาวสวนทำเกษตร การใช้พลังงานจากการเผาไหม้ไม้และถ่านหินของโรงงาน การใช้ยางพาราในการผลิตและขนส่ง และการขับรถยนต์ที่มีมากขึ้นในช่วงนี้ เมื่อสภาพอากาศเป็นแบบส่งผลกระทบกับฝุ่น ฝุ่น PM 2.5 ก็จะสะสมและทำให้มลพิษเพิ่มขึ้นในอากาศที่เราหายใจเข้าไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ดังนั้น เราจึงต้องทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานให้เหมาะสม เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในช่วงหน้าหนาวของไทยในอนาคต

คำค้น : ฝุ่น PM 2.5, ปัญหาฝุ่น PM 2.5, สุขภาพ, อากาศ, สภาพแวดล้อม, พลังงาน, ปรับปรุงสภาพแวดล้อม