คำถาม: คนที่จะเป็น Supervisor หรือ Specialist ในงานสาย Maintenance ต้องผ่านอะไรบ้างครับ?

คำตอบ: คนที่ต้องการเป็น Supervisor หรือ Specialist ในงานสาย Maintenance จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในงาน Maintenance อีกด้วย การมีความสามารถในการวางแผนและการจัดการทีมงานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในตำแหน่งดังกล่าวด้วย

คำค้น : Supervisor, Specialist, งานสาย Maintenance, อบรม, ประสบการณ์, เครื่องมือ, เทคโนโลยี, วางแผน, จัดการทีมงาน