คำถาม: ทำไมแผ่น Blu-ray ภาพยนต์ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางแค่ขนาด 4.7 นิ้วหรือ 12 ซม. ทำไมไม่ทำให้ขนาดใหญ่ๆสัก 30 ซม. เพื่อจุข้อมูลหนังได้มากๆ?

คำตอบ: ขนาดของแผ่น Blu-ray ภาพยนต์ถูกกำหนดไว้ว่าจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเท่าไหร่ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแผ่น Blu-ray ซึ่งใช้การบันทึกข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ และในขนาดนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากพอสำหรับภาพยนต์รายเดียว ถ้าต้องการจัดเก็บข้อมูลหนังในขนาดใหญ่ๆ เช่น 30 ซม. อาจจะทำได้ แต่จะต้องใช้เทคโนโลยีการบันทึกที่แตกต่างกัน และอาจจะมีปัญหาเรื่องความเสียหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การใช้แผ่น Blu-ray ขนาดใหญ่อาจจะไม่สะดวกในการจัดเก็บและใช้งานเพราะขนาดที่ใหญ่ ดังนั้น ขนาดของแผ่น Blu-ray ภาพยนต์ขนาด 4.7 นิ้วหรือ 12 ซม. ถือว่าเหมาะสมกับการจัดเก็บและใช้งานในการรับชมหนังในบ้านโดยทั่วไป