คำถาม: อาการหูอื้อเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะ แล้วกี่วันจะหาย?

คำตอบ: อาการหูอื้อสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อที่หูภายใน การอักเสบของหูภายนอก การสะเก็ดเสียงรุนแรงหรือการกระทำที่เป็นอันตรายต่อหู และอื่นๆ ระยะเวลาในการฟื้นตัวของอาการหูอื้อจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดอาการนั้น ในกรณีของการติดเชื้อหูภายใน เมื่อได้รับการรักษาด้วยประการที่ถูกต้องแล้ว อาการหูอื้อจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน แต่ในบางกรณีอาจใช้ระยะเวลานานขึ้นได้ถึง 1-2 สัปดาห์ สำหรับสาเหตุอื่นๆ การหายขึ้นอยู่กับความรุนแรงและสาเหตุของการเกิดอาการหูอื้อนั้นๆ โดยทั่วไปแล้วจะหายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่หากอาการยังคงไม่ดีขึ้นหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

คำค้น : อาการหูอื้อ, สาเหตุ, รักษา, วิธีรักษา, การป้องกัน, วันหาย