คำถาม: จิตคือทุกอย่างหรือไม่?

คำตอบ: เราเชื่อว่าจิตคือทุกอย่าง แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่าง มีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการเกิดเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆด้วย เช่น สิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง และความพร้อมของบุคคลต่างๆเป็นต้น