คำถาม: ทำไมเราได้ยินแต่ข่าวพายุเข้ามาในอาเซียนตอนบนแต่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับข่าวพายุเข้าอาเซียนตอนล่าง?

คำตอบ: เหตุผลที่เราได้ยินแต่ข่าวพายุเข้ามาในอาเซียนตอนบนมากกว่าเพราะว่าประเทศต่างๆในอาเซียนตอนบนอยู่ใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตรทางการบิน ซึ่งเป็นเส้นทางที่พาฝุ่นลมและพายุผ่านไปบ่อยครั้ง ในขณะที่อาเซียนตอนล่างไม่ได้อยู่ใกล้เส้นทางนี้ จึงทำให้เราไม่ได้ยินเกี่ยวกับข่าวพายุเข้าอาเซียนตอนล่างมาก่อน

คำค้น : พายุเข้า, อาเซียนตอนบน, ฝุ่นลม, สูตรการบิน, อาเซียนตอนล่าง