คำถาม: ปลูกผลไม้อะไร ไม่ต้องดูแล เยอะ?

คำตอบ: มีผลไม้หลายชนิดที่มีคุณสมบัติดีตามที่ถามมา เช่น ส้มโอ มังคุด สับปะรด และกล้วยไม้ ทั้งนี้การดูแลรักษาขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกและสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ด้วย

คำค้น : ส้มโอ, มังคุด, สับปะรด, กล้วยไม้, การดูแลรักษา, วิธีการปลูก, สภาพอากาศ